Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 300 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem. Jedná se o unikátní soustavu zahrad, parků, rybníků a staveb, která je od prosince 1996 zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Areál je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava. Lednicko-valtický areál a bojiště bitvy u Slavkova byly v roce 1992 vyhlášeny ministerstvem kultury jako první dvě krajinné památkové zóny na území České republiky.

Oblast na pomezí Moravy a Dolních Rakous byla v průběhu 18. a 19. století knížecím rodem Lichtenštejnů zformována do podoby přírodního parku. Zahrnuje množství kulturních i přírodních památek, včetně nejvyšší kategorie národních.

Kromě obcí Valtice, Lednice (spojeny Bezručovou alejí z roku 1715) a Hlohovec jsou významnými krajinotvornými celky

  • uměle vysázený Boří les
  • Lednické rybníky.

Areál zahrnuje také lužní les při řece Dyji kolem Břeclavi.

Kulturní památky

Zámky:

  • Lednice
  • Valtice

Roztroušené drobné stavby, tzv. salety:

Archeologická naleziště:

  • staroslovanské hradiště Pohansko
  • hradiště u Nejdku
  • tvrziště Aloch
 
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lednicko-valtick%C3%BD_are%C3%A1l
Speciální nabídka